आजका नेपाली शब्द-अर्थ

अँगरखा – घाँटीदेखि घुँडा मुन्तिर सम्मकाे लामाे कुर्ताजस्ताे प्रायँ साधुसन्तहरूले र विशेष अवस्थामा राजा, मन्त्री आदिले पनि लगाउने वस्त्र ।

Angarakha – The special costume (kurta) covered from the neck to knee, often worn by saints and, in particular cases by kings, ministers etc.

अकण्टक – काँडा नभएकाे, कुनै बाधा- विराेध वा डर आदि नभएको, अजातशत्रु वा शत्रुरहित । 

Akantak – No thorns, no obstacles – no fears or fears, etc. or the state of no enemy

अकर्मण्य – १. केही पनि काम नगर्ने, निकम्मा, अल्छी, निष्क्रिय  २. कुनै पनि उल्लेखनीय वा सार्थक काम गर्न नसक्ने, बेकार वा व्यर्थ 

Akarmanya – 1. Nothing works, worthless, sluggish, idle. Failure to do anything remarkable or worthwhile, useless or futile

अक्षाैहिणी – १. प्राचीन भारतीय सेनाकाे सबैभन्दा ठुलाे एकाइ । २. घाेडचढी, हस्त्याराेही, पैदल गरी जम्मा १,०९,३५० याेध्दा हुने सैनिक समुह । 

Akshauhini – 1. The largest unit of the ancient Indian army. 2. The troop consisting of 1,09,350 troopers, including cavalry, elephantry and footmen.