वेवसाइट बनाउदा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू

सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हाे भने, हाम्राे व्यापार/व्यवसायलाई स्थानीयबाट क्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तरास्ट्रिय स्तरमा चिनाउन वेबसाइटले मद्दत गर्छ । यसका लागि वेवसाइटलाइ स्तरीय बनाउन जरूरी हुन्छ । यसका लागि वेवसाइटमा भएका कुराहरू अरू वेवसाइटबाट हुबहु सारिनु हुदैन । वेवसाइटलाइ…