आजका नेपाली शब्द-अर्थ

अँगरखा - घाँटीदेखि घुँडा मुन्तिर सम्मकाे लामाे कुर्ताजस्ताे प्रायँ साधुसन्तहरूले र विशेष अवस्थामा राजा, मन्त्री आदिले पनि लगाउने वस्त्र । Angarakha - The special costume (kurta) covered from the neck to knee, often worn by saints and, in particular cases…